Er børn voksne underlegne i et værdighedsperspektiv?

I 2019 skrev PhD-studerende i sociologisk barndomsforskning, Sarah Alminde, et indlæg her på Kulturkritisk Forum.   foto: Ben White via Unsplash Her fortalte Sarah os at hun ser et behov for en childism-bevægelse. En sådan bevægelse skal arbejde mod at komme diskrimination mod børn til livs, ved at forene forskning med politisk aktivisme. Jeg er meget enig. Jeg forsøger at bruge Kulturkritisk Forum som talerør mellem forskningen og befolkningen, og som platform for politisk omsorgsaktivisme, som vi efterhånden er mange, der kalder det. Derfor inviterede jeg Sarah til at deltage i Kulturkritisk Podcast – og hun sagde heldigvis ja! Podcasten om childism-bevægelsen udkommer i løbet af april. Når den udkommer, vil du kunne finde den her. Hvorfor kun ligeværdighed for...

COVID-19 karantæne: En forceret omsorgsrevolution

Vi står midt i en forceret omsorgsrevolution. Rigtigt meget af det, Kulturkritisk Forum arbejder for at sætte på samfundets dagsorden, sker lige nu i forbindelse med karantænen. Af nød – ikke vilje og lyst. Børn er hjemme hos deres forældre. Skoler og institutioner er lukkede. Vi er mere i kontakt med naturen. Og mange af os også med os selv og vores børn. Vi er nede i tempo. Og selv, hvis tempoet ikke er faldet, er vi stadig mere sammen med vores børn. Hinanden. Og os selv. Forbrugstågen er lettet, hamsterhjulet er stoppet og det samme er det tykke lag af ligegyldighed, vi har udvist overfor vores klode de sidste mange år. Naturen trives. Og de af os, der er...

Mor til børnehavebarn: Det her kan jeg slet ikke stå inde for!

En helt almindelig dag i en dansk børnehave, hvor en medarbejder har lagt sig syg og en anden afspadserer. Det sker jo. Men der kommer ikke nye kræfter ind. Og så er normeringen pludselig 36 børn og 2 voksne. Læs en forælders anonyme beretning om forholdene i barnets børnehave nedenfor. Morgenstund i børnehaven 36 børn? 2 voksne? Klokken er lidt over 8 og jeg er ved at aflevere mit barn i børnehaven. “Hvornår kommer den næste?” spørger jeg. 9:15. 9:15 kommer der flere ansatte. Jeg tager jakken af. “Jeg bliver” siger jeg og spørger om der er noget særligt jeg kan gøre. “Det er så fint at du bare sidder og er ved børnene” kommer det tilbage. De prøver at...

Forskningsrapport: Hvor gode er læringsmiljøet i de kommunale dagtilbud?

I dag udkom en forskningsrapport, der dokumenterer resultaterne af en national undersøgelse af kvalitet i kommunale dagtilbud. Undersøgelsen er gennemført af Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) i samarbejde med Professionshøjskolen UCN og med hjælp fra Professionshøjskolen Absalon og Sprogin. Det er en omfangsrig rapport. Du får her de overordnede resultater – og lidt tanker herom. Der arbejdes i rapporten med følgende fem hovedområder: Sprog og literacy Organisationsstruktur Læringsaktiviteter Plads og indretning Personlig pleje (Mon basic menneskelig omsorg går ind under hovedområde 5? ?) Disse hovedområder vurderes i følgende fire kategorier: Utilstrækkelig kvalitet Tilstrækkelig kvalitet God kvalitet Fremragende kvalitet Som det fremgår af billedet ovenfor, vurderes det pædagogiske læringsmiljø i gennemsnit at være i t i l s t r æ k k e...

Pædagog: “Jeg byder de små børn en verden, jeg ikke kan stå inde for”

Nanna Høyrup Andersen er uddannet pædagog og har arbejdet i vuggestue i 8 år. Jeg arbejder som vuggestuepædagog og mit redskab er mig selv. Mit arbejde er vigtigt. Vi præger barnets udvikling fra første dag, de sætter deres små fødder i vuggestuen. Og for 90 % af alle danske børn, er det deres virkelighed i mellem 6-8 timer dagligt. Det er et faktum, og med det føler jeg et stort ansvar. Jeg står i køkkenet på arbejdet, varmer min frokost, kigger ud af vinduet på legepladsen, og mærker mit hjerte hamre afsted. Pludselig er der også tåre, og jeg tænker, hvad pokker sker der? Varmen strømmer til mig fra kollegaer, arme der trøster, ord der forstår. Jeg skammer mig. En...