Forskning om vuggestuer af Thomas Gitz-Johansen

Forskeren Thomas Gitz-Johansen er tilknyttet Center for Daginstitutionsforskning (CEDIF) på RUC, og har i et år observeret børn i vuggestuer, for at kunne samle viden ind om deres trivsel. Forskningen fokuserer på om det giver mening at tale om “læring” som omsorg hos så små børn, og om hvilken slags omsorg så små børn har brug for. BUPL har samlet en video og en seks siders introduktion af forskningsprojektet. Du kan se videoen her og den skriftlige introduktion her. Jeg mener, der er en del etiske aspekter, ved den måde, man anvender begrebet “omsorg” både i forskningsprojektet og i samfundet generelt, som det er helt essentielt at vi tager stilling til. Du kan læse min kritiske analyse af denne brug af...

Kan pædagoger være primære omsorgspersoner for vores børn?

Forleden så jeg en kommentar i en tråd, hvor institutionalisering af småbørn blev diskuteret. En deltager i debatten mente i ramme alvor at personale i vuggestuer, dagplejer og børnehaver sagtens kan fungere som primære (!) omsorgspersoner for vores børn, og at det sætter os frit i stand til at arbejde fuld tid+, og give vores børn en ligeså lang arbejdsuge i institution, uden at skulle bekymre os om hvorvidt det har en negativ indvirkning på barnets tilknytningsevne eller vores eget forældre- og omsorgsansvar, for den sags skyld. Jeg ved næsten ikke hvor jeg skal starte med at forholde mig til sådan en distanceret tilgang til vores børns behov for OS. Mor og far. Og vores behov for DEM. Jeg får egentlig...

“Vi er vores relationer – om tilknytning, traumer og dissociation” af Tor Wennerberg

I 2011 udkom “Vi er vores relationer – om tilknytning, traumer og dissociation” af Tor Wennerberg på dansk (oversat fra svensk) på Dansk Psykologisk Forlag. Wennerberg har skrevet bogen til professionelle og studerende indenfor psykologi og omsorgsfag, men det er min klare overbevisning at den viden, bogen indeholder om tilknytning er særdeles relevant for alle forældre. Det er denne viden, der burde være fokus på at introducere nye forældre for – i langt højere grad end mødregrupper, fast føde og institutionsstart. Det er grundpillen for mental styrke og velvære hos vores børn, der her beskrives i grundigt format af Wennerberg. Han introducerer os for vigtigheden af den trygge tilknytning, som etableres hovedsageligt i de første tre år af barnets liv, i...

Hamsterhjulets indvirkning på psyken

D. 08. juni 2014 bragte Politiken et interview med den norske filosof, Arne-Johan Vetlesen. Vetlesen forsker i forholdet mellem marked og moral, og kobler vores (over) forbrug sammen med vores psykiske tilstand. Han mener, vi driver rovdrift på vores ‘humankapital’; dvs. vores egen psykiske sundhed, for at kunne præstere i en uendelighed. En interessant artikel med skarpe betragtninger omkring livet i hamsterhjulet og hvad det gør ved vores mulighed for at leve et lykkeligt liv i psykisk og fysisk trivsel. Her er et uddrag fra artiklen: “Hvis man ser det hele fra afstand, kan man sige, at behovet for at gøre tingene på en anden måde aldrig har været større. Men man kan udvide forklaringen lidt. Vi er ikke mennesker...