Forskningsrapport: Hvor gode er læringsmiljøet i de kommunale dagtilbud?

I dag udkom en forskningsrapport, der dokumenterer resultaterne af en national undersøgelse af kvalitet i kommunale dagtilbud. Undersøgelsen er gennemført af Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) i samarbejde med Professionshøjskolen UCN og med hjælp fra Professionshøjskolen Absalon og Sprogin. Det er en omfangsrig rapport. Du får her de overordnede resultater – og lidt tanker herom. Der arbejdes i rapporten med følgende fem hovedområder: Sprog og literacy Organisationsstruktur Læringsaktiviteter Plads og indretning Personlig pleje (Mon basic menneskelig omsorg går ind under hovedområde 5? ?) Disse hovedområder vurderes i følgende fire kategorier: Utilstrækkelig kvalitet Tilstrækkelig kvalitet God kvalitet Fremragende kvalitet Som det fremgår af billedet ovenfor, vurderes det pædagogiske læringsmiljø i gennemsnit at være i t i l s t r æ k k e...