Forskningsrapport: Hvor gode er læringsmiljøet i de kommunale dagtilbud?

Forskningsrapport: Læringsmiljø i daginstitutioner

D. 27. januar 2020 udgav EVA i samarbejde med UCN en national rapport om kvaliteten af læringsmiljøet i de kommunale daginstitutioner i Danmark. Find rapporten her

Næste indlæg

Forskningsrapport: Hvor gode er læringsmiljøet i de kommunale dagtilbud?