Potentialer for omsorgsrevolution i covid-19 nedlukningen, 2. del

Af Manja Holmelund, specialestuderende i moderne kultur og kulturformidling, og frivillig ambassadør for Kulturkritisk Forum. Læs mere om Manja og hendes speciale her. Indlæggene under ‘Omsorgsspektakel’ er en del af Manjas specialearbejde. I forrige analysedel redegjorde jeg for, hvordan potentialer for…

Litteraturliste til indlægget: Potentialer for omsorgsrevolution i covid-19 nedlukningen, 1. del

Litteraturliste: Deleuze, Gilles: ”Kontrol og tilblivelse”, Forhandlinger 1972-1990, Det lille forlag, 2006. Fontaine, Claire: ”Menneskelig strejke inden for den libidinale økonomis domæne”, Bidrag til kritik af den politiske vidensøkonomi, red. Jakob Jakobsen, Forlaget Nebula, 2014. Foucault, Michel: Overvågning og straf.…

Potentialer for omsorgsrevolution i covid-19 nedlukningen, 1. del

Af Manja Holmelund, specialestuderende i moderne kultur og kulturformidling, og frivillig ambassadør for Kulturkritisk Forum. Læs mere om Manja og hendes speciale her. Indlæggene under ‘Omsorgsspektakel’ er en del af Manjas specialearbejde. I denne analyse vil jeg først redegøre for potentialer…

Litteraturliste: Selvrealiseringens paradoks, del 2

Neden for fremgår litteraturlisten bag indlægget ‘Selvrealiserings paradoks, del 2′ (læs indlægget her) af specialestuderende og frivillig ambassadør Manja Holmelund. Arbøl, Niels: Det moderløse samfund, Queenswood, 2013. Bovbjerg, Kirsten Marie: ”Selvrealisering i arbejdslivet”, Selvrealisering – kritiske diskussioner af en grænseløs…