“Vi er vores relationer – om tilknytning, traumer og dissociation” af Tor Wennerberg

I 2011 udkom “Vi er vores relationer – om tilknytning, traumer og dissociation” af Tor Wennerberg på dansk (oversat fra svensk) på Dansk Psykologisk Forlag. Wennerberg har skrevet bogen til professionelle og studerende indenfor psykologi og omsorgsfag, men det er min…

Kandidatspeciale om den politiske diskurs omkring institutionalisering af småbørn

”Disciplineringen af forældre” belyser årsager til forældres valg af pasningsordning for 0-2-årige børn. Specialet analyserer politiske dokumenter om børnepasning og forældreskab og kombinerer disse med interviews med forældre om deres valg af pasningsordning for 0-2 årige. Specialet er skrevet af Cassandra James,…