Det balancerede rum skabes kun ved at påtale, hvad der mangler i det

GÆSTEINDLÆG af kvinde, mor og executive coach Birgitte Baadegaard

I disse valgtider har Dansk Kvindesamfund introduceret hashtagget #stempåenkvinde, nu og da endda #altatvindestempåenkvinde. Det hashtag er der en del debat om – for hvorfor er det så vigtigt at stemme på lige præcis en kvinde? Er kønnet i bund og grund ikke lige meget – bare vi stemmer på en person, vi deler holdning med?

Der findes både et historisk og et kulturelt udgangspunkt for det nævnte slogan, som jeg vil gribe fat i her:

Rammen omkring kvinder er skabt uden deres indflydelse

Kvinder har i (kun) 100 år haft stemmeret og uddannelsesret. Inden da havde de ikke noget at sige til den ramme, der gennem århundreder bogstavelig talt blev skabt uden om dem. Det er ikke noget at være vred over – ikke noget at være fornærmet over. Det er bare et historisk faktum.

I løbet af de mange århundreder, hvor kvinder ikke har siddet med omkring bordet, hvor vigtige beslutninger blev truffet, er der altså blevet skabt en ramme – en ’sandhed’ – som indtil nu langt hen ad vejen har været urørt. En ramme, som vi alle er blevet socialiseret til at indordne os under, finde os tilpas i. Fordi sådan var rammen, værdierne, prioriteringerne, jo bare.

Med det udgangspunkt kan man(d) nemt argumentere: Vi har ligestilling – kvinder kan bare søge, stille op, komme til fadet, for de har jo rettighederne til det (vel at mærke inden for den ramme, de stadig ikke selv har været med til at definere).

I øjeblikket opstår en ny trend. Kvinder har gennem de sidste 100 år fået så stærke kompetencer og så meget selvbevidsthed, at mange begynder at stille spørgsmålstegn ved den ramme, vi kollektivt er opdraget til at opfatte som urørlig. Mange ønsker – mere eller mindre bevidst – en ændret ramme: de oplever, de har nogle andre værdier, nogle andre prioriteringer i både liv og ledelse, som desværre sjældent bliver hørt. For det er svært at komme igennem med sin stemme som kvinde i Danmark uden at få labelen Feminist, Provokatør, Urealistisk eller Overidealistisk.

Kvinder er opdraget indenfor en maskulint domineret ramme

Vi er nemlig kollektivt opdraget i en ramme, som overvejende er maskulint domineret: vi har fokus på værdier, der handler om ydre succes, større, højere, hurtigere, mere… og nedprioriterer langt hen ad vejen det mere feminine aspekt i tilværelsen: Omsorgen – for både børn og ældre – i lederskab – i forretningsdrift – i arbejdslivet. Og hvis vi som kvinder begynder at ytre os om vigtigheden af det – såvel i erhvervslivet som i politik – får vi hurtigt labelen: Den Bløde Hat eller endnu oftere: Hun har bare ikke det, der skal til.

Kvinder verden over – inklusiv i Danmark – er stadig ikke med ved bordet. Det bord, hvor de tunge, paradigmeskabende beslutninger træffes. Det bord, hvor vi kan ændre verdens gang. Det gælder både i politik og i erhvervslivet.

I politik er det statistisk set mænd, der bestrider politiske poster inden for forsvar, finans, udenrigspolitik, transport, mens kvinderne sidder på børn, kirke og ældre (Kinder, Kirche und Küche). Hvilket ville være helt ok – hvis ikke prestige, budgetter og de reelle beslutninger blev truffet på de andre poster.

I erhvervslivet har flest kvinder cheftitlerne inden for HR, Markedsføring, CSR eller Regnskab, mens Salg, CEO, VPs etc. fortsat besættes af flest mænd – og det er de sidstnævnte titler, som både har de største budgetter OG, som giver adgang til direktionen.

Så – der er lang vej endnu. Og kvinder kan kun ændre den nuværende ramme ved i langt højere grad at blive valgt ind i politik og i øvrigt generelt blive flere, der træder ind i det øverste ledelsesfelt – sammen.

Stem på dét, der mangler: Feminin indflydelse i dansk politik

Hvis vi skal skabe et balanceret fælles rum, både her i Danmark og verden over, sker det kun ved at italesætte det, der mangler for at skabe balancen – uanset, om det er i politik eller i samfundet generelt. Det er, hvad jeg har gjort her. Ikke for at tale nogen og noget ned – snarere for at tale nogen og noget op. Fordi det er til fælles fordel.

Det har aldrig været sundt, at for mange ’ens’ personer træffer beslutninger, de relativt nemt kan blive enige om. Det skaber skyklapper, indspisthed og tunnelsyn – med risikoen for at fokusere mere på egen kortsigtet vinding end på en holistisk, langsigtet vision.

Netop derfor er det så vigtigt at stemme – og at #stemmepåenkvinde. For der ER meget at vinde – for os alle.

Vil du vide mere om forfatteren Birgitte Baadegaard?

Besøg hende herog læs artikler af hende her og her

Vil du vide mere om vigtigheden af balance mellem maskuline og feminine værdier i livet? Læs indlæg på Kulturkritisk Forum herog her