Foredrag om børns læring ved konferencedagen ‘Jagten på den gode opdragelse’

Lørdag d. 2. oktober 2021 afholdes konference-dagen ‘Jagten på den gode opdragelse’ på Musicon i Roskilde. Her deltager filosof og offentlig formidler Mie Storm med oplægget: ‘Børn skal da gå i skole – ikke?’. Oplægget udfordrer normerne for børns læring og skoling generelt i Danmark, ud fra et evidensbaseret grundlag af viden om børns læring og udvikling. Mon hjemmeskole kun er en god idé under Corona-lockdown, eller kan det tænkes at det at lære i livet sammen med sin familie giver mening generelt?

Øvrige oplægsholdere på dagen er Svend Brinkmann, Katinka, Mette Carendi og mange flere. Der vil være underholdning for børn om dagen med Onkel Reje – dans og illustration og meget andet. Det fulde program for konferencen ‘Jagten på den gode opdragelse’ kan downloades via linket neden for.

Billetsalg til eventet findes her og konferencens Facebook-side kan findes her.