Søndagslæsning: Korte indlæg om adskillelseskulturen

Institutionalisering af barndommen tog for alvor fart i 1970’erne, i takt med at flere og flere kvinder kom på arbejdsmarkedet. Vi udliciterede således en stor del af omsorgsopgaven i forældreskabet for at bane vejen for at kvinder kunne komme hurtigt ud på (/tilbage til) arbejdsmarkedet.
 
Interessant er det at betragte at vi nogenlunde samtidigt mister tiltroen til vores egen forældreevne og begynder at søge udad mod eksperter for at få råd og vejledning om forælderskabet.
 
Hvad kan vi konkludere ud fra det? Det må jo være op til den enkelte.
Personligt ser jeg en klar tendens til at vi ikke længere søger svarene om vores forældreskab i os selv og vores tilknytning til barnet – og omvendt. Vi begynder – i takt med at vi tidligere og tidligere giver vores børn fra os – at søge udad for at finde svar på vores spørgsmål ift. forældreskabet.
 
For mig er det også et tydeligt tegn på at institutionalisering af barndommen har løsrevet os fra den dybe tilknytning, der er så livsnødvendig, og har overdøvet vores intuition, i en grad så vi nu må have eksperter til at fortælle os om vores forældreskab.
 
Har du lyst til at læse mere om emnet, har jeg nedenfor samlet lidt “søndagslæsning”. Blandt andet et interview med udviklingspsykologi Gordon Neufeld, hvor han taler om overgangen fra at se indad i os selv for svar og til at føle at vi har behov for de råd, der overvælder os pt i vores forældreskab.
Og så en række mere eller mindre korte artikler om emnet – det er jo søndag ❤️☕️
God fornøjelse!

Video-interview med udviklingspsykolog Gordon Neufeld om vigtigheden af tilknytning kan findes her

Artiklen “Mærk dog skyldfølelsen” af psykolog Ole Schouenborg kan findes her

Artiklen “Kan man flekse spædbarnets krav” af psykolog Ole Schouenborg kan findes her

Artiklen “Med kvindefrigørelsen forsvandt omsorgen” af Tove Rump kan findes her

Artiklen “Men mor og far er jo ikke hjemme” af Tove Rump kan findes her

Indlægget “Små børn græder meget” af Tove Rump kan findes her

Kronikken “Spænder normer ben for det familieliv, du ønsker?” af Cassandra James Markussen kan findes her